Search Page - Søgning

Back to Index 


Use the form below to search for documents in this web containing specific words or combinations of words. The text search engine will display a weighted list of matching documents, with better matches shown first. Each list item is a link to a matching document; if the document has a title it will be shown, otherwise only the document's file name is displayed. A brief explanation of the query language is available, along with examples.

Tilbage til forsiden


Du kan  bruge formularen til at søge efter specifikke ord eller kombinationer af ord. Søgeresultatet bliver vist som en vægtet liste med dokumenter, med de bedste fund øverst. Hvert linkes til  dokumentets titel ellerss vises dokumentets filnavn.

En kort forklaring af søgesyntaksen med eksempler finder du her.


Search for / Led efter:

 

Query Language

The text search engine allows queries to be formed from arbitrary Boolean expressions containing the keywords AND, OR, and NOT, and grouped with parentheses. For example:

information retrieval
finds documents containing 'information' or 'retrieval'

information or retrieval
same as above

information and retrieval finds documents containing both 'information' and 'retrieval'

information not retrieval
finds documents containing 'information' but not 'retrieval'

(information not retrieval) and WAIS
finds documents containing 'WAIS', plus 'information' but not 'retrieval'

web*
finds documents containing words starting with 'web'

Søge syntaks

Tekstsøgningsprogrammet tillader forespørgsler dannet med boolske udtryk med operatorerne AND, OR, og NOT (og - eller - ikke) og grupperet med paranteser som fx.:

information retrieval
finder dokumenter der indeholder 'information' eller 'retrieval'

information or retrieval
same som ovenfor

information and retrieval
finder dokumenter der indeholder begge ord - 'information' og 'retrieval'

information not retrieval
finder dokumenter der indeholder 'information' og ikke 'retrieval'

(information not retrieval) and WAIS
finder dokumenter der indeholder 'WAIS'  plus 'information' men ikke 'retrieval'

web*
finder dokumenter der indholder ord som starter med 'web'