CW for Niels Bjerre - menu

Nogle personlige oplysninger:


Uddannelse Uddannet lærer med historie og geografi som linjefag.
1973 Uddannet lærer fra Vordingborg Statsseminarium
1973 Errindlev Centralskole, Holeby Kommune
1974 Østersøskolen, Sydfalster Kommune - overvejende undervisning i orienteringsfag og dansk
1985 overlærer (Østersøskolen)
1990 startet edb-firma på deltidsbasis
(distribution af shareware programmer).
Første danske ASP-godkendte distribution.
1992 Selvstændig (ebd-firma)
1993,
maj
Lærer på Røde Kors Centret, Gedser, danskundervisning af bosniske børn og voksne.
1993,
november
lærer under Dansk Flygtningehjælp samt skolekoordinator på DF-skolen Falster (administrative opgaver samt undervisning i dansk, engelsk og informatik af børn). Skolen omfattede 1-8 klasse for bosniske børn fra Falster samt I-IV gymnasieklasse.
Arbejdet ophørte pr. 31.07.95 grundet arbejdsmangel (lukning af skolen).
1995, august Igen selvstændigt edb-firma (lukket forår '96).
1996, april Timelærer på Maribo Borgerskole med undervisning af bosniske børn
1996, juli Arbejdsløs
1996, januar Aktivering ved Sydfalster Økomuseum (under Gedser Naturskole) og Blæksprutten med opgaver som medhjælper for naturvejleder, leder af Økomuseets sekretariat og udarbejdelse af hjemmesider for Økomuseet og samarbejdspartnere.
Udtalelser og eksamenspapirer kan vedlægges for alle eksaminer og ansættelser undtagen perioden under Flygtningehjælpen, der principielt ikke må give udtalelser (men der er papir på ansættelse og periode).

banner01.jpg (17203 bytes)


Blandet information

Jeg har siden 1985 arbejdet intensivt med computere på halv- og helprofessionelt plan.

Edb-start Først for Selskabet for Dansk Fotografi med dtp (fra 1985, WordPerfect 4.2 og Xerox Ventura 1.1) og redigering/udgivelse af det landsdækkende medlemsblad 'Dansk Fotografi' i årene 1983-88.
Skole-edb. Fra edbstarten frem til 1995 brugt diverse blandede programmer i arbejdet som lærer.
Firma Fra 1988 til 1990 opstartfase for eget deltidsfirma specialiseret i sharewaredistribution, fortsat med etablering i 1990 og skiftende deltids- og heltidarbejdsarbejde frem til 1996, hvor firmaet ophørte. Herunder hørte tests af et stort antal (2-5.000 pr. år) mindre, frit distribuerbare programmer (shareware) med database, oversættelse af programmer og skrivning af anmeldelser og andre tryksager mm.
SWB1 Fra 1990 redigering/udgivelse af et online/offline Ezine (elektronisk tidsskrift) specielt om ovennævnte shareware programmer med anskaffelse af programmer via bulletin board systemer, internet etc., tests af programmerne, udarbejdelse af programbeskrivelser og/eller anmeldelser inklusive layout og grafik.
SWB2 Arbejdet med shareware tidsskriftet er fortsat efter firmaets lukning dels for at holde mig ajour med den programmæssige udvikling og dels for at videreudvikle allerede opnåede færdigheder.

Da bladet siden slutningen af 1996 er udgivet på Internettet i hjemmesideformat, er det følgelig hjemmesider og grafik, jeg pt. arbejder mest intensivt med. Bladet er - og har fra starten af været - et gratis program for alle læsere uden nogen form for økonomi indblandet.

Bladet fik i 1994 tildelt ISSN-nummer som tidsskrift af Kgl. Biblioteks danske afdeling.
Bladet udgives 4 gange årligt.

HTML
kurser
I starten af dette år har jeg desuden arbejdet med oversættelse af 4 amerikanske online kurser i hjemmeside design, dels for at støtte igangværende bestræbelser på at gøre det lettere for begyndere, og dels for at efterprøve og udvide min egen viden på området.
Alle kurserne er nu færdige og online på internettet.

CW

Det bør nævnes, at når jeg har beskæftiget mig intensivt med de frit distribuerbare programmer og online udgivelser, har det samtidig været nødvendigt at følge den generelle IT-politik og -udvikling nøje og forholde mig til den gennem anmeldelser, emneartikler og ledere i bladet - samt være med til at præge og fremme denne gennem oplysende artikler om nye muligheder, udviklinger, programmer og andre forhold. Jeg har været online bruger af email siden 1990 (bbs) og på internettet siden efteråret 1996, men startede dog arbejdet med hjemmesideudvikling i begyndelsen af 1996.