CW for Niels Bjerre - menu

Arbejde søges som:

Niels Bjerre- webdesigner
- IT undervisning, fortrinsvis voksne
- internet support
- software support o.l.
... men ALT HAR INTERESSE !!!


Efter to år i de lediges (men ikke inaktives rækker) VIL jeg have et 'rigtigt' arbejde, om det så betyder midlertidig ændring af bopæl eller permanent flytning til andre dele af Østdanmark inklusive Hovedstadsområdet.

I øjeblikket (fra årsskiftet 97) er jeg 'jobaktivering' på Sydfalster Økomuseum og har virket der som kontormand med etablering af kontor for Økomuseet og Gedser Naturskole (der ikke tidligere havde haft sekretariat), stablet edbstyring af kontoret på benene, fungeret som blæksprutte og assistent for naturvejlederen i det daglige samt i større udstrækning arbejdet med tryksager, navnlig hjemmesider for Naturskolen, museerne i Økomuseet, Sydfalster Kommune (afleveret) det lokale Blæksprutteprojekt (frivilligcentral) samt frivilligcentralernes landsforening og Baltic Sea Project (BSP), som Naturskolen er involveret i. Og aktuelt ved at starte et nyt projekt op for det nye intiativ GedserNet, etableret af styringsgruppen for Gedser.

Det danske BSP-udvalg er en gren af det internationale samarbejde mellem danske skoler og gymnasier og ditto i samtlige Østersølande, støttet af undervisningsministeriet, fordi det er et af 'flagship' projekterne under UNESCO's Associated School Projects programmer.

Pt. er jeg færdig med de danske BSP hjemmesider, som nu ligger på sektornet, og fungerer som webmaster samt er ordstyrer for to tilhørende FC Skolekom konferencer.

Da Danmark har overtaget værtsskabet for det samlede BSP projekt frem til og med år 2000, er jeg i gang med et tilsvarende internationalt projekt med etablering af tilsvarende internationale hjemmesider for det centrale, internationale BSP-udvalg, der er blevet overflyttet fra det svenske sektornet og ændret til umiddelbart at være flytbart i fremtiden samt opdateret og udvidet.

Aktuel fjernuddannelse:

Da jeg har følt et behov for mere uddannelse og samtidig som selvlært mangler enhver form for papir på min edbkunnen gennemgår jeg i øjeblikket PC-bruger uddannelsen som fjernundervisning og har bestået de 6 første moduler: Informationsteknologi, Operativsystem, udvidet tekstbehandling, udvidet regneark, internet og præsentation. Pt. venter jeg på udvidet database!

Da jeg samtidig har et behov for relevante og professionelle kurser, gennemgår jeg pt. andre kurser i fjernundervisning på Ziff-Davis internet Universitet i grafikprogrammet Adobe Photoshop 5.0 (som er brugt til en del af grafikken på disse sider) samt MicroSoft FrontPage 98 til fremstilling af hjemmesider.
Er færdig med PhotoShop5 del 1 (introkursus) og del 2 (tips&tricks):
Er færdig med  Frontpage98 del 1 (introkursus 1) og del 2 (introkursus 2).

Anden Information om CW hjemmesiden:

Siderne styres med en vandret menubjælke foroven på alle sider:
1. Hovedet er link til præsentationssiden (DENNE side)
2. CW - uddannelse, tidligere arbejde og erfaring  fås ved klik på  DATA
3. Projekter mht. hjemmesider - færdige og aktuelle  - ved klik på WEB-prokjekter
4. Bogen er link til en gæstebog
5. Kikkerten er link til en søgeside


Niels Bjerre, Danmarksgade 16, 4874 Gedser
Tlf. 5417-1791 (bedst efter kl. 15)

Email: swb@get2net.dk og sydf-eko@post4.tele.dk


arbejde søges


Copyright 1998-99 © Niels Bjerre - Sidst opdateret 21-07-99